SWP

 

 

METODA NAPRAWY KANAŁÓW ZA POMOCĄ RUR SPIRALNIE ZWIJANYCH NA MIEJSCU SWP Z INIEKCJĄ CEMENTOWĄ
 

1. OPIS METODY

Metoda naprawy z wykorzystaniem rur spiralnie zwijanych na miejscu polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu, poprzez urządzenie zwijające, materiału w postaci taśmy/profilu PVC. Profil umieszczony jest na bębnach montażowych. Dzięki użyciu specjalnie zaprojektowanego urządzenia profil tworzy rurę o określonej średnicy. Profil jest wykonany w taki sposób aby umożliwiał szczelne połączenie, dodatkowo miejsca łączenia są klejone. Wolna przestrzeń pomiedzy rurą istniejącą a nowopowstałą rurą wypełniana jest iniektem cemntowym. Finalnie powstaje nowa rura trwale związana z istniejącą rurą.


2. ZALETY METODY
 

 • Kompaktowe urządzenia pozwalają na wykonanie naprawy rur o dowolnej średnicy poprzez właz studni, bez konieczności wykopów.
 • Wykonanie instalacji przy napływie ścieków lub wody.
 • Ilość oraz gabaryty urządzeń oraz materiałów potrzebnych do instalacji pozwalają na zajęcie bardzo małej ilości miejsca na budowie. Metoda idealnie sprwadza się w terenach zurbanizowanych oraz gdy studnie są umieszczone w drodze.
 • Stworzenie jednej nieprzerwanej, szczelnej rury.
 • Zagłębienie kanału nie ma znaczenia podczas instalacji.
 • Brak użycia żywic dzięki czemu eliminujemy uciążliwe dla mieszkanców zapachy.
 • Szybkość montażu.

 

3. PROFILE UŻYWANE DO INSTALACJI ORAZ ZASTOSOWANIE
 

 • Dostawca profili – SWP GmbH.
 • Nazwa profila – Slip-Lining SL, Xtra-Lining XL (używany do dużych średnic).
 • Materiał: PVC.
 • Zastosowanie: naprawa rur o średnicach 500 – 3000 mm.
 • Wysokość profila: SL: 11,5 – 25 mm; XL: 30 – 40 mm.
   

4. URZĄDZENIA POTRZEBNE DO INSTALACJI
 

 • Samochód ciśnieniowy do czyszczenia kanałów.
 • Kamera do inspekcji kanałów
 • Ładowarka lub samochód z HDS
 • Agregat hydrauliczny
 • Maszyna do instalacji profila
 • Pompa do iniektu