Fotowoltaika

FARMA FOTOWOLTAICZNA W DĘBLINIE

 


 

Firma „TAYLOR” Sp. z o.o. wybudowała farmę fotowoltaiczną.

Inwestycja realizowana zrealizowana została w ramach projektu: "Uruchomienie produkcji prądu z energii słonecznej szansą na umocnienie pozycji firmy na rynku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Farma fotowoltaiczna zlokalizowana jest w Dęblinie. Inwestycja obejmowała budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę stacji transformatorowej, bramki pomiarowej i przyłącza kablowego do sieci dystrybucyjnej.

Elektrownia wykonana została w oparciu o panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,312 MW zamieniające światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. Energia elektryczna prądu stałego wytworzona przez panele fotowoltaiczne jest zamieniona na energię prądu przemiennego o odpowiednich parametrach, za pomocą inwerterów pracujących w systemie rozproszonym. Przyłączenie inwerterów pracujących na napięciu 0,4kV do sieci SN 15kV umożliwa stacja transformatorowa zlokalizowana na terenie inwestycji.